Stor aktivitet på skulen og i barnehagen

KJØLSDALEN MOTESSORISKULE LOGO

JULESPEL + JULEFEST
Onsdag 16. desember kl. 18.00
Barn og vaksne inviterer til julemusikalen «Finn Englius Fann – og nøkkelen som forsvann» – oppfølgaren til forestillinga vi framførte i fjor! Etter musikalen vert det servering i Vrimlearealet, før ein avsluttar med gang rundt juletreet i gymsalen. Alle er hjarteleg velkomne! Inngang: 100,- (gratis for barn under ungdomsskulealder)

FØRJULSGUDSTENESTE I KJØLSDALEN
Fredag 18. desember kl. 10.00
Førjulsgudsteneste for Kjølsdalen Montessoriskule og -barnehage i Kjølsdalen kyrkje. Elevane deltek på ulike vis med ord, musikk og song. Beate Folkestad Osdal er prest, og alle foreldre og føresette er velkomne i benkane. Vel møtt!

FØRJULSKONSERT I VRIMLEAREALET
Fredag 18. desember kl. 13.30 – 14.30
Blåsarane v/Tryggve og feleaspirantane ++ inviterer til ein trivelig huskonsert i førjulstida. Alle foreldre, besteforeldre og andre interesserte er hjerteleg velkomne. Etter konserten er det juleferie.

JULEKONSERTEN I KJØLSDALEN KYRKJE
Søndag 20. desember kl. 15.00
Feleaspirantane deltek med 2 julesongar i kyrkja. Alle barna er med i «skulekoret» som framførar sangen «Visdommens Sang» frå julespelet «Finn Englius Fant – og nøkkelen som forsvann»

www.kjolsdalenmontessori.no