Årsmøte Kjølsdalen Idrettslag

Onsdag 2. mars klokka 20.00 på Bygdekontoret
Sakliste:
Godkjenning av nye lovnormer
Vidare relasjon til Eid idrettspark
Vanlege Årsmøtesaker

 
Styret