Familiegudsteneste 18. mars kl 15.00

Søndag 18. mars kl 15.00 (!) er det familiegudsteneste i Kjølsdalen kyrkje. 2-, 3- og 4-åringane er spesielt inviterte!

Liturg er Rolf Schanke Eikum, medliturg Asbjørn Eikenæs, ved orgelet sit Ralph Cupper, Randi Heggheim er kyrkjetenar, Merete Duestøl kyrkjevert, takkofferet går til born og unge i Normisjon Sogn og Fjordane.

Etter gudstenesta blir det kyrkjekaffi og deretter kyrkjelydens årsmøte.

Velkomne til kyrkje Maria bodskapsdag!

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook