Årsmøte i Kjølsdalen kyrkjelyd

Kjølsdalen kyrkjelyd arrangerte årsmøte etter familiegudstenesta og kyrkjekaffi søndag 18. mars. Her kan du lese:

Årsmelding og rekneskap Kjølsdalen sokneråd 2017

Referat årsmøte Kjølsdalen kyrkjelyd 18. mars 2018

Kjølsdalen kyrkjelyd er samansett av alle kyrkjemedlemane i Kjølsdalen. Kjølsdalen sokneråd ønskjer ein aktiv og deltakande kyrkjelyd og vonar at mange vil finne vegen til kyrkja i tida framover.

Soknerådet 2015-19 

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook