Gravferd fredag 4. januar kl 12.00

På vegne av familiane vert dette lagt ut her, sidan avisa ikkje kjem ut før torsdag kveld-fredag