Idrettslaget

KONTINGENT IDRETTSLAGET
Kontingent for 2016:
Familiemedlem (med barn inntil 18 år) Kr 550,-
Enkeltmedlem kr 250,-
Kontonr: 3790 17 44077
Ber om at de opplyser om navn og alder for
medlemsregistrering.
Styret v/kasserar