Kjølsdalen kyrkjelyd

Kjølsdalen kyrkje vart opna i 1940. Kjølsdalen sokn ligg lengst vest i Eid kommune, frå grensa til Vågsøy ved Lefdal i vest til Reksnes i aust. Klikk her for å lese meir om soknet vårt.

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook.

Vipps: #140452
Kontonummer: 3790 30 53888

Gudstenester og arrangement 2019: 
20. januar kl 15.00 Familiegudsteneste
30. januar kl 19.00 Spøtepreike / strikkegudsteneste
17. februar kl 11.00 Gudsteneste på bibeldagen
17. mars kl 11.00 + Kyrkjelydens årsmøte
7. april kl 15.00 Samtalegudsteneste
19. april langfredag kl 11.00
21. april påskedag kl 11.00 Høgtidsgudsteneste
24. april: «Maria Magdalena», Sogn og Fjordane Teater
8. april kl 15.00
13. mai: Dugnad kyrkjegarden
17. mai kl 13.00 Festgudsteneste
2. juni kl 11.00 Konfirmasjon
9. juni 1. pinsedag kl 11.00 Høgtidsgudsteneste
28. juli kl 16.00 Friluftsgudsteneste på Naturmøteplassen
18. august kl 11.00 Førsteklasses, 1. klassingane er spesielt inviterte
2. september kl 11.00
20. oktober kl 11.00 Hausttakkefest, utdeling av bibel til 5. trinn
17. november kl 16.00 i Eid kyrkje: Avskilsgudsteneste for prost Rolf Schanke Eikum
24. november kl 11.00
20. desember kl 10.30 Skule- og barnehagegudsteneste
22. desember kl 16.00: Julekonsert (arr. Kjølsdalen musikklag)
24. desember kl 15.00 Julaftangudsteneste
25. desember kl 12.00 Høgtidsgudsteneste

Velkomne til kyrkje!

Kjølsdalen-kyrkje

Kjølsdalen sokneråd 2015-19:

Torfinn Myklebust
Leiar
481 49 494 2myk@online.no

Jan Arvid Berstad
Nestleiar
902 57 380 jarvid-b@online.no

Lars Frode Humborstad
Kasserar
971 64 977 lf-humbo@online.no

Helga Didrikke Sundal
Sekretær
958 89 159 helga.didrikke@online.no

Bjørn Aardal
476 61 975 aarndal@online.no

Dianne Eikaas
918 41 657 diannjor@online.no

Kari Leine Balog
Sokneprest
kl-balog@online.no

Merete Duestøl
Vara
450 48 055 merete_due@yahoo.no

Caroline Erviksæter
Vara
477 01 070 pippibeckmann@hotmail.com