Årsmøte i KKUL 06.03.24

Det vert Årsmøte i KKUL den 06.03.24 i vrimlearealet på skulen kl 20.00.

Saksliste:  

 1. Åpning og konstituering  
  1. valg av møteleder 
  1. valg av referent  
  1. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen   
 2. Årsberetning 2023 
 3. Regnskap 2023  
 4. Innkomne saker   
 5. Valg av styre m/vara 
 6. Anna

Forslag til saker sendes til : KKUL kjolsdalen@outlook.com før 20.2.2024 

Forslag til valgkomiteen sendes til: Frode Kjøllesdal fr-kjo@online.no før 20.2.2024 

Alle er hjarteleg velkomne til å delta. Saman skapar vi levande bygder.

Mvh.

Styret i KKUL.

Informasjonsmøte angåande vindmøllepark i Vanylven Kommune

KKUL vil med dette ønske alle innbyggjarane i Kjølsdalen krins og omegn velkomne til møte ved Kjølsdalen Montessori skule (i gymsalen) Onsdag 7.6.23 kl 20.00

Der vil KKUL kort informere om det som vi veit og så er ordet fritt vidare.

Agenda for møte:

 • KKUL ønsker velkommen og har ein kort introduksjon
 • Open diskusjon i salen
 • Planen vidare
 • avslutting

Mvh

Styret i KKUL

Innbyggartreff 1.4.2023

1. april klokka 12 – 15 vert det inbyggartreff i Kjølsdalen Grendahus

Følgande lag / organisasjonar vil vere representert:

 • Trekløveret 4H
 • – Kjølsdalen sokneråd
 • – Tavla
 • – Kjølsdalen Skulemusikk
 • – Kjølsdalen Musikklag
 • – Vindfylla Spelemannslag
 • – Kjølsdalen Idrettslag
 • – Kjølsdalen Montessoriskule
 • – Kjølsdalen Montessoribarnehage
 • – Miljøagentane Kjølsdalen
 • – Kjølsdalen Bondelag
 • – Landbrukstjenester Nordfjord
 • – Kjølsdalen Sanitetsforening
 • – Kjølsdalen Bygdekvinnelag.

Lag og organisasjonar har egne stands der dei representerer seg sjølve. Det vert matservering, kaffe og kaker.

KKUL håper på ein flott dag der folk kan samlast å ha det kjekt saman.

Det vert dans på kvelden frå klokka 20 – 02.

Vel møtt.

Saman skaper vi levande bygder!

Referat fra informasjonsmøte 25.4.22

Styremøte og Informasjonsmøte KKUL

Dato: 25/04-2022

Sted: Kjølsdalen Montessori Skule

Innkalt til møtet fra Styret: Matias Lien Bruland (Møteleder), Svein Petter Starheim, Kristian Årdal, Ove Kjøllesdal, Torbjørn Ruud Hagen (Referent), Ida Maren Midthjell

På møtet: Matias Lien Bruland (Møteleder), Torbjørn Ruud Hagen (Referent), Ida Maren Midthjell, Svein Petter Starheim, Ove Kjøllesdal

Andre som deltar på møtet (Etter styremøte):

 • Øystein Nes (Kveldulf Skyttarlag)
 • Kristin Lefdal (Kjølsdalen Skulemusikk)
 • Olav Berstad (Kjølsdalen Musikklag)
 • Ole Reinhard Bugjerde
 • Helene Starheimsæter (Idrettslaget)
 • Jorun Breiteig (Saniteten og Kirsebærhagen)
 • Tanja Hatten (Barnehagen og Musikklag)
 • Frode Kjøllesdal (Kjølsdalen Bondelag)
 • Helga Didrikke Sundal
 • Eldrid Rimmereid (Kjølsdalen Musikklag)
 • Karen-Merete Bruland
 • Thomas Hals (Kjølsdalen Skule)
 • Dianne Eikås (4H Trekløver og Soknerådet og Bygdekvinnelaget)

Agenda som gitt ved innkallelse:

 1. Åpning av møtet og valg av møteleder, referent og kaffeskjenker
 2. Skjenking av kaffe og eventuelt utdeling av munngodt
 3. Gjennomgang fra forrige møtereferat
 4. Diverse oppdateringar om kva som skjer i bygdene (Orienteringssaker)
 5. Gjennomgang av gjennomførte oppgaver og aktuelle saker (Vedtektsaker)
 6. Presentasjon av nye saker (Drøftingssaker)
 7. Fordeling av arbeidsoppgaver til neste møte.
 8. Annet
 9. Bekreftelse av dato for neste møte og fordeling av kaffeansvarlig til neste møte.
 10. Heving av møte

Referat:

 1. Åpning av møtet og valg av møteleder, referent og kaffeskjenker

Valgt møteleder: Matias

Referent: Torbjørn

Kaffeskjenker: Matias har fikset

 • Skjenking av kaffe og eventuelt utdeling av munngodt

Mangler kaker…

 • Gjennomgang fra forrige møtereferat

Turbøker saken er lukket.

Fibersaken er lukket

Matias skal snakke med Vidir og få en gjennomgang på Outlook og e-post adresser. Dette er gjort! Vidir er klar til å ta et fellesmøte med alle i styret.

 • Diverse oppdateringar om kva som skjer i bygdene (Orienteringssaker)

Ingenting å ta opp fordi det er veldig lite informasjon og input fra folk i krinsen.

 • Gjennomgang av gjennomførte oppgaver og aktuelle saker (Vedtektsaker)

Alle aksjoner fra sist møte har blitt gjennomført.

 • Presentasjon av nye saker (Drøftingssaker)

Dagens styremøte blir gjennomført som informasjonsmøtet.

Eneste nye informasjon er at turbøkene kommer i mai og salget har allerede startet. Vi planlegger kanskje å selge turboka på 17. Mai på stand på Kjølsdalen skule hvis dette passer seg.

 • Fordeling av arbeidsoppgaver til neste møte.

REFEREAT INFORMASJONSMØTET

(Her kommer punkter som ble tatt opp i informasjonsmøtet):

Matias presenterer KKUL for alle lag og organisasjoner som er på møtet (Se vedlagt dokument).

 • Alle organisasjoner presenterer seg selv.

INNSPILL:

 • Thomas – KKUL burde følge mer med på hva som skjer med f.eks. lokale styresmakter og gi informasjon om det som skjer ut til bygdefolket.
 •  Karen-Merete – Kommentar til det Thomas sa: Så gjelder nok dette det samme for alle lag og organisasjoner.
 • Karen-Merete – KKUL burde dele saker i Tavla om det som er aktuelt.
 • Ole Reinart – KKUL er en paraplyorganisasjon i krinsen som vil stoppe opp om folk ikke engasjerer seg. Sier at folk burde engasjere seg mer. Det blir eldre og eldre folk i krinsen (i snitt) og det er kanskje derfor vanskelig å finne engasjerte mennesker som skal bo i krinsen som er i alderen 30-50år. De som er eldre har også noe å bidra med. Klarer vi engasjere disse?

4H:

 • Vanskelig å engasjere ungdom fra 4H i arbeid med KKUL, men de sendte inn bidrag til Sjøarealplanen.
 • 4H har inne noen søknader allerede og planlegger å sende inn flere.
 • Lang tradisjon og kommer til å fortsette tilbud med de ungdommene som finnes.
 • Begrenset med ungdom i krinsen gjør også til at det ikke blir så stor organisasjon.’

Soknerådet:

 • Vanskelig å si hvordan det vil bli om 10 år, men avhengig av styresmakter.

Bygdekvinnelaget:

 • Har prøvd å arrangere f.eks. strikkekveld, men de siste årene har det vær vanskelig og dette skyldes nok hovedsakelig corona-situasjonen. Det henger litt igjen og de lurer på om de fortsetter med disse strikkekveldene.
 • Det blir basar 20. Juni og slikt kommer til å fortsette med.
 • Avhengig av å rekruttere nye engasjerte for at det skal fortsette også om 10år, men det er bra engasjement foreløpig.

Innspill fra Thomas: Krinsen burde ha en møteplass for de litt eldre som er åpen litt oftere enn bare til enkelt arrangement. Vi hadde det før med butikken i Kjølsdalen som nå er vekk. Møteplassen for ungdom er utenfor skolen.  

Kveldulf Skytterlag:

 • Frivillige mangler i skytterlaget.
 • Har luftgeværskyting januar til Påske, men det er få oppmøtte.
 • Dårlig med rekruttering
 • De har fått ønske om skyte simulator, men det koster kr. 150.000,- Går det an å søke om støtte til noe sånt? Kan f.eks. Kjølsdalen Skyttarlag være med å søke?

Idrettslaget:

 • Driver med litt forskjellig: Barnetrim, Fotball, Dame trim, Turkort
 • Har gått til innkjøp av en løypefres
 • 3n3 fotballbane har de fått kjøpt inn.
 • Ganske bra oppmøte av frivillige.

Kjølsdalen Musikklag:

 • Ca. 20 stykker i musikklaget i alderen 16-72 år (Burde vært 30 stk. minst)
 • Møtes hver tirsdag i samfunnshuset
 • Flere faste oppdrag
 • Rekruttering er et problem. De fleste blir eldre og eldre. Det er en evigvarende jobb med rekruttering.
 • Har med litt folk også hele Nordfjordeid (Haugen og Stårheim)
 • Godt samarbeid med skulekorpset.
 • Totalt 3 voksen korps i kommunen og 7 skulekorps totalt.

Kjølsdalen Skulemusikk:

 • Øvingsdag hver tirsdag (Før musikklaget)
 • Aspirantopplæring kjøper dirigent tjenester og har godt samarbeid med skulen og musikklaget.
 • Samarbeidet med alle og innkjøp av tjenester fungerer veldig godt.
 • 15 musikanter og 6 aspiranter (2 stk. som er over 15 år.)
 • God sosial arena
 • Føler at folk i krinsen støtter skulemusikken og folk er flinke til å stille opp frivillig.

Barnehagen:

 • Foreldre-eigd Barnehage som er privat.
 • Har godt samarbeid med kommunen
 • Dårlig oppmøte på årsmøtene
 • Barnehagen har en veldig bra barnehage og mange søkere fra andre steder enn Kjølsdalen. Barnehagen er full nå og blir full til høsten.
 • Veldig godt samarbeid med skulen (Dette blir bemerket av Ole Reinhardt spesielt).
 • Det er flere som ønsker å ha barna sine i barnehagen siden de skal gå videre i Kjølsdalen.

Innspill – Kristin Lefdal (og andre nikker enstemmig): Det er for få tilgjengelige boliger og tomter i krinsen. Her kan kanskje KKUL legge til rette for.

Kjølsdalen Bondelag:

 • Største aktivitet er kursholding
 • Skulle hold kurs i varmearbeid
 • Holder også mange motorsagkurs og får veldig gode tilbakemeldinger.
 • Bondelaget engasjerer seg også i politiske saker.

Saniteten:

 • Driver med masse: Messe og Basae, fastelavensris
 • Gir pengene videre: Kvinnehelse står høyt
 • Mye av midlene går også til krinsen og Kirsebærhagen
 • Arrangerer turer og her er det folk ned til 30 års alderen (få barn)
 • Samarbeid med andre sanitetsorg. I kommunen.
 • Masse dugnadstimer i kommunen (e.g. vaksinering) og er tilgjengelig for kriseberedskap
 • Opptatt av å merkes stier og her skal KKUL samarbeide for å komme i mål. TRH informerer at kommunen har tilgjengelige midler til skilt som skal brukes i krinsen.
 • 40-50 medlemmer i saniteten (både kvinner og menn kan være medlem)

Kirsbærhagen:

 • Er en stiftelse
 • Tilbudt leilighet til Ukrainere (men denne kan ikke stå tom or lenge pga. tap av inntekter).
 • Kompensasjonstilskudd til vedlikehold.

Miljøagentene:

 • Alderen fra 5-6 årsalderen og opp til ungdomsskulealder
 • 21 Medlemmer (og Thomas er medlem som voksen kontakt)
 • Barna er styret!
 • God økonomi, men de er ikke så flinke til å bruke penger.
 • Også medlemmer fra Stårheim fordi det er det eneste lokale organisasjonen i nærheten.
 • Innspill er at det burde hete Miljøagenten Stad fordi det er representanter også utenfra krinsen (bla. Stårheim)

Vindfylla Spelemannslag:

 • Har medlemmer fraEid i øst til Selje i Vest.
 • Ca. 40 medlemmer.
 • Siden 90 tallet har det vært lite barnemedlemmer, men det har vært litt i det siste.
 • For at Vindfylla skal overleve må det rekrutteres flere.
 • Må ikke bli gubbete for at det skal være lettere å rekruttere og videre kunne vare lenge.
 • Øver hver tirsdag foreløpig.
 • Har ikke juniorlag, men dette er det ønske om!

Samfunnshuset:

 • Samfunnshuset trenger mye vedlikehold. Blant annet så skal vinduene skiftes.
 • Mye arbeid som skal gjøres.
 • Midlene for å gjøre denne jobben er ikke tilgjengelig, men det er sendt inn søknader.
 • Ansvarlig for å organisere dette er Kai Johnny Bugjerde (styreleder).

Kjølsdalen Montessoriskule:

 • 50 elever nå og 57-58 til høsten.
 • Totalt ca. 90 barn i krinsen. «Det har det aldri vært i bygda før» sitat Thomas.
 • Veldig mange ansatte
 • Dette betyr at bygget begynner å bli fullt.
 • Skolen er i prosess med å kjøpe ut resten (grusbanen) for utvidelse vil bli nødvendig.
 • Ved små kull kan man fylle opp plassene med elever fra andre steder i kommunen.
 • Hvis kullene er ca. 6-8 så er det bra. Blir det flere enn det så blir plassen vi har i dag for lite.
 • Veldig høyt utdannet og kompetent personale sammenlignet med andre Montessori skoler i landet.
 • Mye dugnadsinnsats har vært gjort og det vil helt sikkert fortsatt være mulig dersom det trengs.

Diskusjonsrunde:

INNSPILL: Lagene kan bli flinkere til å bruke hverandre på dugnadsinnsats istedenfor å leie inn andre folk. Generelt bør vi samarbeid bedre.

INNSPILL: Dette referatet bør deles på www.kjolsdalen.no. Legge inn aktuelle saker de forskjellige organisasjonene jobber med. Dette skal også inn i Tavla.

INNSPILL: Arrangere møteplasser. Kan også være sesongbasert. F.eks. på sommeren/påske etc.

INNSPILL: Lage et «kurs» for å legge ut informasjon på nettsiden. Helga Sundal kunne gjøre dette.

INNSPILL: Bygdedager på høsten mener alle er en god ide. Kanskje KKUL kan være de som fasilitere noe sånt.

INNSPILL: Få informasjon ut!

INNSPILL: De som ikke har unger i barnehage/skole/idrettslag kan falle litt utenfor. Og de vil også føle seg om den del av krinsen. Noen synes kanskje det er litt vanskelig.

 •   Annet
 • Bekreftelse av dato for neste møte og fordeling av kaffeansvarlig til neste møte.

Et siste møte før sommeren for å diskutere det som ble tatt opp i fellesmøtet.

Dette skal holdes etter nærmere avtale.

 1. Heving av møte

Møtet er hevet.

Signeres ved neste møte

Kjølsdalen 25.04.2022

Matias Lien Bruland                      Torbjørn Ruud Hagen                                      

Leder                                                 Referent                                          

Årsmøte KKUL 28.02.22

                              Årsmøte i KKUL 2021.                                              

Det vert årsmøte i KKUL i gymsalen på skulen den måndag 28. Februar kl. 20.00

Saksliste:  

 1. Åpning og konstituering  
  1. valg av møteleder 
  1. valg av referent  
  1. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen   
 2. Årsberetning 2021 
 3. Regnskap 2021  
 4. Innkomne saker   
 5. Valg av styre m/vara 
 6. Anna

Forslag til saker sendes til : KKUL kjolsdalen@outlook.com før 7.2..2021 

Forslag til valgkomiteen sendes til: Frode Kjøllesdal fr-kjo@online.no før 7.2.2021 

Alle er hjarteleg velkomne til å delta. Saman skapar vi levande bygder.

Mvh.

Styret i KKUL.

Årsmøte KKUL 2020 – Online

Dato/Tid: 10.05.2020 kl 20:00 – 21:00

Sted: Online med Microsoft Teams

Saksliste:

 • Åpning og konstituering
 • valg av møteleder
 • valg av referent
 • valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
 • Årsberetning 2019
 • Regnskap 2019
 • Revisorberetning 2019
 • Innkomne saker
 • Handlingsplan og budsjett.
 • Valg av styre m/vara
 • På valg: Ny styremedlem, leder går ut.
 • På valg: Valgnemd
 • På valg: Revisorer
 • Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 09.05.2020

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 09.05.2020

Trykk på denne lenken får å delta på årsmøte. Alle kan delta, uansett om de har MS Teams konto eller ikke.
Join Microsoft Teams Meeting

Hilsen
Styret

KKUL møter avlyst!

Kjølsdalen Krins Utviklingslag avlyser hermed Årsmøte den 15.03 og bygdemøte den 16.03 i tråd med nasjonal tiltak mot spreiing av Corona virus. Vi kjem til å opplyse om ny tidspunkt seinare. Likevel ønsker vi at alle spørsmål og innsyn angåande akvakultur i Ervik blir sendt til oss på e-post kjolsdalen@outlook.com. Vi fortsetta med saka og jobbar for å få høyringa utsett.
Hilsen
Styret KKUL

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Kjølsdalen krins avholder sitt årsmøte: 15.03.2020 –  KL. 20.00.

Sted: Kjølsdalen Montessoriskule

Saksliste:
Åpning og konstituering
valg av møteleder
valg av referent
valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
Årsberetning 2019
Regnskap 2019
Revisorberetning 2019
Innkomne saker
Handlingsplan og budsjett.
Valg av styre m/vara
På valg: Ny styremedlem, leder går ut.
På valg: Valgnemd
På valg: Revisorer
Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 14.03.2020

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 14.03.2020

Velkommen!

Med hilsen KKUL styret

Planer om oppdrettsanlegg i Ervikskorane.

Eide Fjordbruk AS har søkt om løyve til etablering av nytt oppdrettsanlegg for laks, aure og regnbogeaure ved Ervikskorane midt mellom Kjølsdalen og Ervik. Omsøkt storleik for anlegget er 3600 tonn MTB. Området ligger i eit område som er avsett til akvakultur i gjeldande kommuneplan for Stad kommune for perioden 2015-2027.

Søknaden er lagt ut til offentlig høyring. All tilhøyrande dokumentasjon er tilgjengeleg på Stad kommune sine nettsider, og er også lagt ut og er tilgjengeleg på kommunehuset på Nordfjordeid.

Dette er ein lokalitet som kan påverke nærområdet på godt og vondt. Det er ulike moment her som bebuarar i krinsen bør tenkje over; mellom anna kan dette vere begrensa tilgong til sjørommet, ureining i sjø og langs land, lus, uheldige verknadar på villaksen og så vidare.

Kjølsdalen Krins Utviklingslag (KKUL) oppfordrar alle i krinsen til å melde inn sine innspel og spørsmål til KKUL på e-post kjolsdalen@outlook.com snarast mogleg.

Frist for å melde inn merknader til søknaden er 24.03.2020, så KKUL ber om at merknader vert sende inn i god tid slik at vi kan samanfatte disse og sende samla til kommunen.

Vi inviterer i bygdemøte i Kjølsdalen Montessoriskule 16.mars kl 18:00.  På bygdemøte blir representanter fra KKUL og Stad Kommuna.

Følg gjerne denne linken for å kome til all søknadsdokumentasjonen: https://eidef-my.sharepoint.com/…/ElAX_asrg71OnF9oSxbwLdkB_…)

(Bildet under viser eit utsnitt av anlegget teikna inn på fjorden. Dei ulike mærene vil vere 95 x 95 meter og er merka med gule prikkar. Dei lange svarte strekane viser fortøyningslinene slik som dei er tenkt.)

No photo description available.