Årsmøte Saniteten

Onsdag 25. februar 2015 – klokka 19.00 i Kirsebærhagen.

1. Godkjenning av innkalling og saklista
2. Val av møteleiar og referent
3. Val av 2 til å skrive under møteboka
4. Årsmelding 2014
5. Rekneskap 2014
6. Aktivitetsplan 2015
7. Bevilgninger 2015
8. Tilkomne saker
9. Budsjett
10. Val

NKS-merke
Innkomne saker må vere styret i hende innan 20. februar.
Leiaren i stiftinga Kirsebærhagen orienterer om økonomien.

For styret
Oddrun Erviksæter