Kontingent Idrettslaget

Kontingent for 2015:
Familiemedlem (med barn inntil 18 år) Kr 550,-
Enkelt medlem kr 250,-
Kontonr: 5398 05 07706
Ber om at de opplyser om navn og alder for medlemsregistrering.
Styret v/kasserar