Informasjon fra KKUL

Minner om at det, som tidligere annonsert, vil bli avholdt et informasjonsmøte for alle lag og organisasjoner i Kjølsdalen krins, mandag 24. august
klokka 20:00 på Montessoriskolen.
Tema: Praktisk bruk av nettsiden www.kjolsdalen.no,
hvordan logge seg på og legge ut nyheter/bilder, hvordan oppdatere informasjonen om styret, kontaktpersoner, kontonummer m.m.

Møt opp hvis du vil vite mer om mulighetene som finnes for ditt lag eller organisasjon/forening.

WP
Vi minner også om at kontingenten for medlemskap i KKUL er på kr. 250,- pr. år, både for privatpersonar og for lag/organisasjoner.
Betaling kan skje til kontonr. 3790.10.78166.
Styret i KKUL