Eidakalenderen

Lions Eid sel Eidakalenderen. Den vart seld på Sanitetsforeininga si messe i Samfunnshuset. Om du ikkje var der, kan du mellom anna få kjøpt den ved å kontakte Ole Reinhart Bugjerde på 91133311 eller e-post: olerbu@enivest.net
Prisen er kroner 100,- ta kontakt så snart som råd er.

http://www.lionsclubs.org/cs-assets/_files/images/logos/lionlogo_2c.jpg
Eidakalenderen er eit av dugnadsprosjekta til Lions ( sjå Fjordabladet 12.11) og inntekta går til ulike prosjekt som kjem innbyggjarane i heile kommunen til gode. Mellom anna har Lions gjeve tilskot til hjertestartaren i krinsen vår.
Kalenderen er bygd opp kring gamle bilete frå ulike stadar i kommunen, saman med eit notidsbilete frå same stad.

 
Lions vil gjerne ha mange fleire bilete frå vår del av kommunen. I 2016 kalenderen er biletet frå krinsen vår frå Midthjell.
Kalenderen er ei fin julegåve og eit fint samleobjekt.
Ole Reinhart Bugjerde