Barnekor i Kjølsdalen

Barnekoret forsøker å starte opp nå!

http://www.kirken-oppegard.no/bilder//barn%20synger.png?idfam=&idimg=&nameimg=
Vi starter TORSDAG 21 JANUAR klokka 17.30
I skolens vrimleareal, inngang barnehagen.
Følg oss på face – på Kjølsdalen barnekor – for videre oppdatering.
Velkommen til alle som har meldt seg på og andre som har lyst!

Hilsen
Torill Saure – Synnøve Humborstad – Unni L Hatlegjerde