Årsmøte Kjølsdalen kyrkjelyd

Kjølsdalen kyrkjelyd arrangerte årsmøte etter familiegudstenesta og kyrkjekaffi søndag 12. mars. Her kan du lese:

Årsmøtehefte Kjølsdalen kyrkjelyd 2016

Årsmøtereferat Kjølsdalen kyrkjelyd 120317

Kjølsdalen kyrkjelyd er samansett av alle kyrkjemedlemane i Kjølsdalen. Kjølsdalen sokneråd ønskjer ein aktiv og deltakande kyrkjelyd og vonar at mange vil finne vegen til kyrkja i tida framover.

Soknerådet 2015-19 

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook