Jonsokbasar

Den tradisjonelle Jonsokbasaren til Kjølsdalen Bygdekvinnelag vert halden i

KJØLSDALEN SAMFUNNSHUS SØNDAG 18. JUNI KLOKKA 17.00

Servering av rømegraut m/mårpølse.

Musikklaget spelar klokka 19.00

Kaffi. Loddsal – Tombola – Åresal

ALLE ER VELKOMNE!

Kjølsdalen Bygdekvinnelag