Dugnad på kyrkjegarden

Måndag 23. april frå kl 17.00 blir det vårdugnad på kyrkjegarden i Kjølsdalen!

Kyrkjeverja syter for at der er river og anna utstyr tilgjengeleg, men sikkert lurt å ta med eigne reiskapar i tillegg.

Alle er velkomne til å bidra med det de ønskjer og kan, så lenge de vil og kan 🙂

Arr: Kjølsdalen sokneråd