Dugnad på kyrkjegarden

Måndag 13. mai frå kl 17.00 blir det dugnad på kyrkjegarden i Kjølsdalen.

Kyrkjeverja syter for at der er river og anna utstyr tilgjengeleg, men sikkert lurt å ta med eigne reiskapar i tillegg.

Alle er velkomne til å bidra med det de ønskjer og kan, så lenge de vil og kan.

Arr: Kjølsdalen sokneråd

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook