Førsteklasses gudsteneste

Søndag 18. august kl 11.00

Utdeling av bok til seksåringane
Dåp

Prest: Knut Gjengedal
Organist: Ralph Cupper
Kyrkjevert: Roar Bakke
Kyrkjetenar: Bjørg Risøy

Takkoffer til Trusopplæringa

Dag i kyrkjeåret: 10. søndag i treenighetstiden
Preiketekst: Mark 11,25-26
Første lesetekst: 1 Mos 33,1-11
Andre lesetekst: Ef 4,29-32

Alle er hjarteleg velkomne!

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook