INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

Kjølsdalen krins avholder sitt årsmøte: 15.03.2020 –  KL. 20.00.

Sted: Kjølsdalen Montessoriskule

Saksliste:
Åpning og konstituering
valg av møteleder
valg av referent
valg av to medlemmer til underskriving av protokollen
Årsberetning 2019
Regnskap 2019
Revisorberetning 2019
Innkomne saker
Handlingsplan og budsjett.
Valg av styre m/vara
På valg: Ny styremedlem, leder går ut.
På valg: Valgnemd
På valg: Revisorer
Regnskapskyndige person til å revidere regnskapet

Forslag til saker sendes til KKUL
kjolsdalen@outlook.com før 14.03.2020

Forslag til valgkomiteen sendes til Frode Kjøllesdal:
fr-kjo@online.no før 14.03.2020

Velkommen!

Med hilsen KKUL styret