KKUL og Innovasjon Norge

Formål

KKUL har i fleire år hatt til sine rådigheit et fond skapt av KKUL i lag med Innovasjon Norge.  Dette fondet skal brukas til lokalnæring for etablering, utviding eller kursar øyremerka til lokal samfunnet sin fordel.

Kven kan søke?

Alle som skal etablere nytt bedrift i Kjølsdalen sitt verkeområde (Frå og med Lund, til og med Lefdal) eller at bedrifta skal bruke ressursar frå krinse som er av verdi for lokalsamfunnet.
Alle som har allereie bedrift i krinsen og ønsker å utvide næringen på en måte som øyker verdien for lokalsamfunnet.
Alle som skal ta kursar som direkte nyttas for drift eller styring av næringsverksemd i lokalsamfunnet.

Kordan søker eg?

Ta kontakt med en styremedlem i KKUL eller send førespurnad på kjolsdalen@outlook.com.  Styret gir ytterlegare informasjon om kordan prosjektet ditt kan oppfylle krav for å få midlar frå fondet så og skjema som må filles ut med grunngjeving og vedlegga.

Er de støtte eller lån?

Eigentleg begge deler.  De er et lån som må betale tilbake, men de er en støtte på den måten at vilkåra for tilbakebetaling og renter er mye gunstigere en tilsvarende fra en annen finansiell organisasjon.

Kva får eg?

De kan variere.  De blir en vurderingsordning mellom styret i KKUL og søker.  Du kan få hele søknadssummen innvilga eller en del av summen.