Årsmøte KKUL 28.02.22

                              Årsmøte i KKUL 2021.                                              

Det vert årsmøte i KKUL i gymsalen på skulen den måndag 28. Februar kl. 20.00

Saksliste:  

 1. Åpning og konstituering  
  1. valg av møteleder 
  1. valg av referent  
  1. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen   
 2. Årsberetning 2021 
 3. Regnskap 2021  
 4. Innkomne saker   
 5. Valg av styre m/vara 
 6. Anna

Forslag til saker sendes til : KKUL kjolsdalen@outlook.com før 7.2..2021 

Forslag til valgkomiteen sendes til: Frode Kjøllesdal fr-kjo@online.no før 7.2.2021 

Alle er hjarteleg velkomne til å delta. Saman skapar vi levande bygder.

Mvh.

Styret i KKUL.