Årsmøte i KKUL 06.03.24

Det vert Årsmøte i KKUL den 06.03.24 i vrimlearealet på skulen kl 20.00.

Saksliste:  

 1. Åpning og konstituering  
  1. valg av møteleder 
  1. valg av referent  
  1. valg av to medlemmer til underskriving av protokollen   
 2. Årsberetning 2023 
 3. Regnskap 2023  
 4. Innkomne saker   
 5. Valg av styre m/vara 
 6. Anna

Forslag til saker sendes til : KKUL kjolsdalen@outlook.com før 20.2.2024 

Forslag til valgkomiteen sendes til: Frode Kjøllesdal fr-kjo@online.no før 20.2.2024 

Alle er hjarteleg velkomne til å delta. Saman skapar vi levande bygder.

Mvh.

Styret i KKUL.