Vaskedugnad 11. april

Bygdekvinnelaget dreg i gang ein
VASKEDUGNAD I SAMFUNNSHUSET LAURDAG 11 APRIL KLOKKA10.00 OG UTOVER-

nbk-logo_0
Vi vil ha med mange, mange – ja, store og små, menn og kvinner – så mange som råd og annonserer i på facebook,Tavla og Jungeltelegrafen …

vask vask1

Dette vert ingen KATTEVASK, så ta med mopp, støvsugar, støvklutar, vaksfille og det du ellers kan tenkje deg at vi treng … Vi ordnar ulike vaskemiddel!!!
Arbeidslister vert sett opp…