Yngres

På grunn av at haustferie for meg og for skulen er i oddetalsveke etter kvarandre, blir det ikkje starta opp Yngres før etter haustferien.

For at ikkje Yngres skal vere same dag som kinoen, vil Yngres verte TORSDAG. Alder 5 år(fødd 2010) tom ferdig på barneskulen Tid 1700 – 1830

Stad: Kjølsdalen Bedehus.

Datoar hausten 2015: 22.oktober, 5.november, 19.november, 3.desember
VELKOMNE
Kjølsdalen sokn/Kjølsdalen Normisjon v/Kirstin Myklebust

Normisjon