Gudsteneste 15. september

Velkomne til kyrkje søndag 15. september kl 11.00!

Prest er Kari Leine Balog, kyrkjetenar Randi Heggheim, ved orgelet sit Ingvard Sundal, Merete Duestøl er kyrkjevert, det blir nattverd, og takkofferet går til kyrkjelydsarbeidet.

Dag i kyrkjeåret: Vingårdssøndag / 14. søndag i Treeiningstida
Preiketekst: Matt 19,27-30
Første lesetekst: Jer 9,23-24
Andre lesetekst: Fil 3,7-14

Salmar:
797 Sjå, dagen sprett i austerætt
482 Deg å få skode er sæla å nå
434 Det er navnet ditt jeg roper
602 Lat kvar jordisk skapning teia
354 O Jesus, du som fyller alt i alle

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook