Gudsteneste 20. oktober

Velkomne til gudsteneste med hausttakkefest, utdeling av bibel til 5. trinn og presentasjon av nytt sokneråd søndag 20. oktober kl 11.00

Olaf Sigurd Gundersen er prest, ved orgelet sit Ralph Cupper, Randi Heggheim er kyrkjetenar, Jan Arvid Berstad kyrkjevert.

Takkofferet går til TV-aksjonen Care.

Det blir kyrkjekaffi.

Salmar:
801 – Nå er det morgen / Morning has broken
328 – Min hyrding er vår Herre Gud
781 – Kven har skapt alle blomane
717 – Kjære Gud, når eg bed

Dag i kyrkjeåret: 19. søndag i Treeiningstida
Preiketekst: Luk 9,57-62
Første lesetekst: 1 Sam 3,1-11
Andre lesetekst: 1 Kor 9,19-23

Følg Kjølsdalen kyrkjelyd på Facebook